Monday, April 29, 2013

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
วันที่ 26 เมษายน 2556 โรง เรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ให้การต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 ครั้ง ที่ 1 โดยนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการปักธงสัญลักษณ์ 5 แท่ง เป็นสัญลักษณ์เปิดการประชุมโดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเบญลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการการศึกษานอกโรงเรียน และนายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนเทคโนเอเชีย ดูภาพhttp://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=115

0 comments:

Post a Comment