Friday, May 17, 2013

นักเรียนไชยปราการส่วนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาในการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2555


 
 นักเรียนไชยปราการส่วนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาในการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของ โรงเรียนไชยปราการในมาตรฐานที่ 5 ผ่านเกณฑ์ ทั้งปีการศึกษา 2554 และ 2555 สร้างความภาคภูมิใจให้กับ นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตติกรณ์  สุขดี  รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตลอดจนคณะครูและนักเรียนไชยปราการทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ 15-05-56

0 comments:

Post a Comment