Programe


โปรแกรมอ่าน หนังสือราชการและเอกสารเป็นไฟล์ .pdf ต้องอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หรือโปรแกรมอ่านไฟล์ .pdf

WinRAR
เป็น โปรแกรมบีบอัดและแตกไฟล์ข้อมูลที่ถูกบีบอัดอีกโปรแกรมที่ทุกท่าน
ไม่ควรพลาดด้วยประกาศทั้ง ปวงนอกจากความสามารถในการบีบอัดที่ดีกว่าแล้ว

GOM Player
โปรแกรมดูหนัง  ฟังเพลง   ทุกนามสกุล

0 comments:

Post a Comment